Felhasználási feltételek

A www.kihagy6atlan.hu és a www.kihagyhatatlan.hu oldalra való belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket:

 1. A jelen honlap oldalain található minden tartalom az Absurd Kft., valamint Kovács Péter szellemi tulajdonát képezi.
 2. Az Absurd Kft. fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
 3. Az Absurd Kft előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
 4. A honlap ötlete és honlap oldalai teljes egészében, az esetleges reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Absurd Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
 5. A honlap oldalain található védjegyek és logo-k az Absurd Kft illetve a megfelelő jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket Absurd Kft, illetve a jogtulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadok személyek nem használhatják, nem terjeszthetik, nem másolhatják, nem tehetik közzé.
 6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Absurd Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 7. Az Absurd Kft semmilyen felelősséget nem vállal a honlap oldalain a látogatók által elhelyezett információkért, csatolásokért, (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli. A látogatók által tett hozzászólások, észrevételek, megjegyzések, cikkek nem az Absurd Kft álláspontját tükrözik, és ezekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Az Absurd Kft. mint közvetítő nem felelős a továbbított információért. Az Absurd Kft jogosult bármely a honlap oldalaira feltöltött tartalom törlésére, de a törlésre nem kötelezhető. Jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Absurd Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
 8. Jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.
 9. Az Absurd Kft minden további cselekmény, megállapodás vagy egyéb nyilatkozat nélkül, jelen feltételek elfogadásával megszerzi mindazon, a honlap oldalainak látogatói által feltöltött mindazon tartalom feletti hasznosítási jogot, amit egyébként szerzői jog nem véd. Az Absurd Kft korlátozás nélkül jogosult ezen tartalom használatára, többszörözésére, bármely formában való közzétételére, hasznosítására, szerkesztésére, átdolgozására minden ellenszolgáltatás nélkül.
 10. A honlap oldalaira feltöltött tartalommal kapcsolatban az Absurd Kft a take-down notice elvét követi, amely alapján haladéktalanul eltávolít minden olyan tartalmat, amely bármely fél nyilatkozata alapján a szerzői jogait sérti, és az eltávolításra vonatkozó igényét közli az Absurd Kft-vel.
 11. Az Absurd Kft. kizár bármely és minden felelősséget a honlap oldalain elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az Absurd Kft. kizár bármely és minden felelősségét az egyes felhasználók által tanúsított magatartásért.
 12. Az honlap oldalai által kínált szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a honlap oldalain keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre. Jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználó beleegyezik abba, hogy a honlap oldalain kínált szolgáltatásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Absurd Kft. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Absurd Kft által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
 13. Jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználó beleegyezik abba, hogy az Absurd Kft.-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely azzal kapcsolatban merül fel, hogy a felhasználó a honlap oldalainak szolgáltatásait igénybe vette.
 14. Az Absurd Kft fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosítás hatálybalépését követő első belépéssel fogadják el a módosított felhasználási feltételeket.